ŻYWOTNE ZNACZENIE

„Legitymiza­cja” ma dla marksistów żywotne znaczenie jedynie dla podtrzymania źródła klaso­wej dominacji. Nie służy dziecku jako jednostce, ale rządzącej elicie i strukturom, które ją wspierają. Podczas gdy funkcjonaliści widzą w technice zasadniczo niewin­ny mechanizm tworzenia indywidualnych możliwości, to klasowa dominacja jawi się marksistom jako złowroga siła społeczna, nad którą jednostka panuje ledwo al- ] bo wcale, a której zadaniem jest tworzenie nierówności i ograniczanie szans. Za punkt wyjścia marksiści i funkcjonaliści biorą elementy zaczerpnięte z poglądów interpretatywistów, tyle że odmienne.Funkcjonaliści, zakładając, że szkoły socjalizujądzieci, wpajając im zachowania ; potrzebne w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie, nie wątpią, że dzieci uczą się podporządkowywać regułom, które rzeczywiście rządzą życiem społecznym i go­spodarczym.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)