ZASADA RZĄDZĄCA POSTĘPOWANIEM

Tak jest u Australijczyków, Buszmenów, Andamańczyków, Semaingów i Szoszonów. U Komanczów E. A. Hoebel wykrył jedną i je­dyną zasadę rządzącą postępowaniem z dobra­mi należącymi do zmarłego. Był nią obyczaj niszczenia wszystkich przedmiotów użytku oso­bistego, jak ubranie, broń, siodła, narzędzia, ozdoby, konie, a nawet namiot, w którym miesz­kał zmarły. Niektóre rzeczy osobiste grzebano wraz z ciałem zmarłego, inne mniej ważne przedmioty palo<no, wreszcie przedmioty obda­rzone siłą magiczną wrzucano do rzeki bądź za­bezpieczano się przed ich niebezpieczną mocą przez porzucenie na drzewie, z dala od siedzib ludzkich. To co pozostało przekazywano wdo­wom, które z kolei miały obowiązek część od­dać krewnym, a przede wszystkim niespokrew- nionym ze zmarłym żałobnikom.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!