ZAPEWNIONA OCHRONA

Ochronę taką mają za­pewnioną nie tylko obcy, ale również i poszcze­gólni użytkownicy wchodzący w skład grupy, której przysługuje wspólna własność ziemi. Za­kres uprawnień przysługujących użytkowniko­wi może być różny w zależności od typu dóbr, co możemy dobrze prześledzić na przykładzie Papuasów z północno-zachodniej części Nowej Gwinei, żyjących w dolinie rzeki Tor. Poszcze­gólne grupy etniczne różniące się dialektem obyczajami liczą po kilkadziesiąt osób. Wydaje się więc, że określenie ich jako społeczności lo­kalnej jest bardziej usprawiedliwione od stoso­wania terminu „plemię”. Każda społeczność ma ściśle określony teren, o którym powiada się, że tutaj właśnie żyli i budowali swoje domy przodkowie.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)