WZAJEMNE ŚWIADCZENIA

Jeżeli wymienia się zwie­rzę jakiegoś gatunku na inne tego samego ga­tunku, wówczas równorzędność wzajemnych świadczeń nie budzi w nas wątpliwości. Nieco inaczej jest, gdy wzajemnie wymieniane świadczenia dotyczą dóbr lub usług innego rodzaju, jak np. gdy pojawia się tzw. opłata ślubna, gdy muszle są wymieniane na żywność itd. I istotnie, dopiero ten typ wymiany stwarza możliwość przekształcenia się jej w transakcję asyme­tryczną, w której jedna ze stron zyskuje więcej, a druga mniej, lub jedna zyskuje, a druga tra­ci. Trzeba jednak powtórzyć, że ta asymetrycz- ność nabiera charakteru społecznie obiektywne­go dopiero wtedy, gdy pewna grupa osób nie może wystąpić jednocześnie jako świadczący i przyjmujący danego typu świadczenie.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!