WYSTARCZAJĄCY STATUS

Dokładniej jest tak, że jeśli czyjś status jest w wystarczającym stopniu uznany i został potwierdzony przez zwycięskie potlacze w przeszłości (wydane tak przez niego samego, jak i przez jego przodków), wówczas można nie przyjąć darów bez obawy zbrojnej walki. W tym przypadku odmawiający musi jednak sam wy­dać potlacz, podczas którego będą rozdane jesz­cze bogatsze dary i zachowany zostanie iden­tyczny ceremoniał. Jeżeli potlacz nie polegał na ostentacyjnym zniszczeniu dóbr, to uczestnictwo w nim nakłada na obdarowanego obowiązek zwrotu, tzw. przeciwdaru z nadwyżką 30 do 100% rocznie. Niewypełnienie tego obowiązku oznacza utratę godności osobistej, a ściślej utra­tę wartości posiadanych imion, z którymi India­nie wiązali określone uprawnienia społeczne i ceremonialne.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)