WŚRÓD RÓŻNYCH UMÓW

Wśród różnorodnych umów, zawieranych zgodnie z zasadą wymiany ekwiwalentnej, M. Sahlins wyróżnia przede wszystkim następują­ce rodzaje: 1) formalne związki przyjaźni lub fikcyjnego pokrewieństwa, jak np. braterstwo krwi. Zawarcie związku tego typu wiąże się z pewną ceremonią i jest zazwyczaj uzupełnio­ne przez wymianę identycznych dóbr lub upra­wnień, np. do współżycia z kobietami partnerów. Wymiana taka jest wstępem do rozwoju rzeczy­wistej więzi społecznej i uczucia wzajemnej sympatii pomiędzy stronami; 2) potwierdzenie sojuszów terytorialnych, jak np. różne święta i festyny urządzane na cześć zaprzyjaźnionych rodów. Mogą to być rody żyjące w tej samej miejscowości, czy też sąsiadujące ze sobą wioski; 3) rytuały zawarcia pokoju, kończące stany woj­ny lub krwawej zemsty pomiędzy przeciwnymi sobie stronami.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)