WSPÓLNA WŁASNOŚĆ

Decy­zje dotyczące wspólnej własności, jak np. udzie­lenie pewnych uprawnień obcym, muszą być podjęte zgodnie przez wszystkich mieszkańców Nic więc dziwnego, że inicjatywa holenderskiej administracji kolonialnej, zmierzającej do wy­znaczenia w każdej społeczności pojedynczej osoby — naczelnika — która by miała prawo decyzji w sprawach własności ziemi, spotkała się z niechętną postawą ludności.Obszar rodowy, jak mówiliśmy, nie może być alienowany. Pozostaje własnością danego rodu tak długo, jak długo żyją potomkowie legendar­nego przodka-izałozyciela i jak długo teren znajduie się w ich posiadaniu. Jeżeli na danym terytorium jakiś ród wyginie, a pozostaną po­tomkowie pochodzący z małżeństw mieszanych żyjący w innej społeczności, wówczas ci ostat­ni nabywają prawo własności tego terytorium.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)