WSPÓLNA STRUKTURA

Wspólna struktura ustalania sensów nie wypełnia całego procesu socjalizacji, ale jest koniecznym warunkiem, by proces ten się potoczył. Rozwój tej struktuiy bardzo przypomina czynność interpretowania. Wymaga nauczenia się zbioru reguł, rozróżniania pojęć i związków, nauczenia się, jak mówić i słuchać wypowiedzi zbu­dowanych z tych reguł, pojęć i zależności. Dodatkowo wymaga wiedzy o tym, jak ważne jest dla ludzi i co dla nich znaczy zorganizowanie własnych upodobań i dzia­łań podług owych reguł, pojęć i zależności (między pojęciami, czynnościami, zda­rzeniami). Socjalizacja posuwa się o krok dalej — człowiek sam zaczyna organizo­wać swoje upodobania i działania według tych reguł. Mimo wszystko jest w tym element swobody. Nie każdy, kto uczy się o baseballu, staje się jego miłośnikiem. I nie każdy, kto dysponuje taką jak inni strukturą ustalania sensów, musi z niej ko­rzystać. Według interpretatywistów wolna wola człowieka modyfikuje to, co dla funkcjonalistów i ortodoksyjnych marksistów jest przesądzone.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)