W WYKONYWANIU UPRAWNIEŃ

W wykonywaniu tych uprawnień przysługują mu takie same jak członkom rodu gospodarzy środki prawne, czyli w zasadzie sa­mopomoc prawna. Uprawy, zabudowania domo­we i gospodarcze, wydrążona studnia stają się własnością tego, kto wraz ze swoją rodziną wy­konał niezbędną pracę i są dziedziczone przez najstarszego z synów. Dziedziczenie nie wpły­wa na sytuację reszty domowników, którzy tak długo, jak tylko tego chcą, utrzymują upraw­nienia do użytkowania i korzystania z rodzin­nych dóbr.Przejdźmy teraz do problemu własności by­dła, tego najcenniejszego ze skąpej listy dóbr posiadanych przez Nuerów. Badacze, opisujący miejscowy system prawny, mówią zwykle o    własności zbiorowej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!