W STOSUNKACH MIĘDZY LUDŹMI

Poza tym w stosunkach między ludźmi nie związanymi pokrewieństwem może dojść do za­warcia sformalizowanej przyjaźni math i wów­czas każda ze stron ma prawo domagać się od „Najlepszego Przyjaciela” bezzwrotnego daru w bydle. Pomiędzy przyjaciółmi dochodzi rów­nież do wymiany.Wreszcie jednym z ważnych sposobów naby­cia bydła jest przyjęcie odszkodowania za kra­dzież, stosunek z niezamężną kobietą, cudzołós­two, zadanie ran, oraz w pewnych innych oko­licznościach, np. gdy śmierć kobiety lub nowo­rodka podczas porodu jest tłumaczona utrzymy­waniem przez nią stosunków z. mężem w okresie dąży. Przegląd różnych sposobów przekazywania własności bydła pozwala na stwierdzenie, że we­wnątrz stada, które jest związane z poszczegól­nym gospodarstwem i z imieniem ojca rodziny sprawującego nadzór nad użytkowaniem bydła, znajdują się sztuki o różnym — jeśli tak można powiedzieć —- statusie prawnym.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)