W SPOŁECZEŃSTWIE

W społeczeństwie Nuerów dthrona upraw­nień i realizacja obowiązków dokonuje się po­przez jedną z trzech możliwych procedur: samo­pomoc prawną, mediację osób trzecich i dziatanie grupy społecznej jako całości przeciwko wy­izolowanemu sprawcy określonego typu wykro­czenia. Zabójstwo nakłada na krewnych ofiary obo­wiązek wyegzekwowania odpłaty. Mają oni przy tym pełne uprawnienia do uzyskiwania odpła­ty w formie zemsty na sprawcy, co traktowane jest jako moralny obowiązek wobec ducha zmar­łego. Przyjęcie odszkodowania, „główszczyzny” w bydle, jest rozwiązaniem bardziej korzystnym dla bezpośrednio nie uwikłanych w spór sąsia­dów i dla przeciwnika, a może i dla strony po­szkodowanej, ale jest to zarazem „odpłata” gor­sza z moralnego punktu widzenia i jej przyjęciu towarzyszą objawy niechęci i niezadowolenia ze strony opinii publicznej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)