UTRZYMANIE POZYCJI W WIOSCE

Mauss zauważa, że w świadczeniach ca­łościowych i w potlaczu dadzą się, ściślej rzecz biorąc, wyróżnić trzy zasadnicze obowiązki: 1) obowiązek ofiarowania darów, 2) obowiązek przyjęcia darów i 3) obowiązek odwzajemnienia darów. Poszczególne obowiązki zostały najpeł­niej omówione na przykładzie indiańskiego po­tlaczu. Utrzymanie przez wodza pozycji w wiosce, i plemieniu, utrzymanie rangi jego rodziny, uza­leżnia się od udowodnienia, że sprzyja mu świat nadprzyrodzony, fortuna. Dowód polega na urządzaniu potlaczu, podczas którego imię wo­dza lub członka jego rodziny zostanie wywyż­szone, a konkurenci przeżyją poniżenie. Żadna czynność, żadne roszczenie nie nabierze „mocy prawnej”, nie będzie respektowane, jeżeli nie zostało połączone z publicznym rozdziałem lub zniszczeniem ściśle określonych dóbr. Nie mniej­szy jest obowiązek przyjęcia darów. Odmowa oznacza kapitulację, oznacza, że odmawiający nie jest w stanie zrewanżować się ani teraz, ani w przyszłości.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)