TRAFNOŚĆ PODEJŚĆ

Kiedy jednak do­chodzimy do kwestii trafności różnych podejść teoretycznych, bez wątpienia okaże się, że zwolennicy podejścia interpretacyjnego widzą w marksizmie i funkcjonalizmie gorzej rozwinięte formy pojmowania rzeczywistości społecznej. I w ten spo­sób dochodzimy do tego, że choć z jednej strony atrakcyjność podejścia interpreta­cyjnego polega na uznaniu innych punktów widzenia, to z drugiej strony podejście to przyjmuje, że jest jednak jeden punkt widzenia bardziej odpowiedni do przyjęcia od innych – oczywiście punkt widzenia interpretatywistów.Rozważaliśmy (mamy nadzieję, że razem z Państwem) trzy główne kierunki w myśli pedagogicznej podejmujące kwestię wyjaśniania i sposobu rozumienia stosunku szkoły do społeczeństwa.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)