TAKIE SAME ROSZCZENIA

Niektóre sta­nowią udział w płatnościach ślubnych, przypa­dający poszczególnym domownikom obojga płci. Część tego udziału nadal pozostaje własnością kogoś spoza rodziny, a każda określona sztuka bydła z tego udziału jest przedmiotem roszczeń mężczyzn z młodego pokolenia. Są tam sztuki bydła, które zostały nabyte w drodze wymiany, pożyczki lub grabieży, czy jako odszkodowanie lub opłata za uznanie praw ojcowskich. Inne znów są własnością młodych mężczyzn żyją­cych w gospodarstwie. Stan całości stada pozo­staje pod troskliwą opieką krewnych, których zgoda jest potrzebna ojcu rodziny na dokona­nie jakichkolwiek transakcji, i którym należą się różne świadczenia wynikające z rodzinnych powiązali. Jednocześnie domownicy mają takie same roszczenia wobec bydła znajdującego się w stadach innych spowinowaconych’ lub spo­krewnionych z nimi osób.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)