TA SAMA ZASADA

Tak więc, ta sama zasada daje jednostce, która wybrała su­rowiec i zorganizowała pracę nad łodzią, tytuł własności do gotowego wytworu i jednocześnie ogranicza tę własność przez uprawnienia współ­pracowników. Wśród ludów o bardziej rozwiniętej gospo­darce znajdzie to wyraz w rozdzieleniu upraw­nień właściciela ziemi i jej użytkownika. Tam, gdzie przyznaje się własność ziemi rodowi, któ­rego przedstawiciele osiedlili się pierwsi :ia da­nym terenie, ktoś obcy, kto zwykle za zgodą właściciela wziął w użytkowanie określoną część tego obszaru, nie może być usunięty przed za­kończeniem pełnego cyklu uprawy. Ochrona użytkowania wiąże się z poszanowaniem jego osobistego wkładu pracy.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)