SZEROKIE ROZUMIENIE TERMINÓW

Chociaż pierwszy z tych terminów bywa rozumiany szeroko, to jednak przede wszyst­kim stosuje się go dla oznaczenia bezpośredniej wymiany, np. dla uzyskania w zamian za woły cieląt do dalszej hodowli. Bydło wymienia się tu z zachowaniem przyjętej powszechnie skali wartości i żadna ze stron nie ma dalszych zobo­wiązań. Inaczej jest w przypadku ngual, czyli pożyczki bydła na pewien okres czasu. Koniecz­ność wzięcia pożyczki, może być spowodowana np. nagłą śmiercią kogoś z bliskich i obowiąz­kiem złożenia ofiary, podczas gdy w posiadanym stadzie brak jest odpowiednich zwierząt. W za­mian za pożyczkę trzeba po pewnym czasie od­dać zwierzę większej wartości. Umowy takie są często powodem sporów, gdyż dłużnik zaspo­koiwszy swoje potrzeby nie jest skłonny do do­browolnego zwrotu, który jest dlań wyraźnie niekorzystny.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)