SZCZEGÓLNA FORMA

Szczególną formą tej instytucji jest pożyczka wymuszona, zwana nok. Ponie­waż młodzież męska ma swoje własne ceremo­nie związane z izolacją od reszty społeczności, w trakcie których musi sama zadbać o zapew­nienie sobie pożywienia, przeto prosi swoich krewnych o bydło na ten cel. W razie odmowy, młodzi ludzie złączeni w kilkuosobowe zespoły mogą zabrać zwierzę jednemu z sąsiadów sto­sując siłę, jeśli nie pomagają perswazje. Opinia publiczna popiera ich działanie, ale po upływie czasu ustalonego przez kapłana, odpowiedzial­nego za zdrowie bydła i płodność kobiet, muszą zwrócić wymuszoną „pożyczkę” z nadwyżką, o    wartości znacznie przekraczającej nadwyżkę przyjętą przy normalnej pożyczce typu ngual.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)