ŚWIADOME POMINIĘCIE

Świadomie przy tym pomijamy informa­cje o wpływie kolonialnych instytucji politycz­nych na życie prawne i gospodarcze podbitych ludów, choć jest to proces pasjonujący i dość do­brze udokumentowany. Szło bowiem o to, aby uzyskać możliwie najbardziej dokładny obraz ładu społecznego, możliwego w warunkach bra­ku organizacji państwowej. Nie wydaje się na­tomiast możliwe udzielenie odpowiedzi, w opar­ciu o istniejące materiały, na pytanie: czy tak samo wyglądał porządek prawny we wszystkich społeczeństwach przedpaństwowych, które ist­niały kiedykolwiek w historii? Nawet w przy­padku prostych społeczności zbieracko-łowiec- kich, które wydają się świadczyć, iż tak właśnie wyglądały formy życia społecznego u zarania dziejów, posiadamy wiedzę o kilku czy kilku­nastu ludach żyjących na peryferiach cywiliza­cji w szczególnych warunkach przyrodniczych i — wbrew pozorom — często mających za sobą bogatą historię kontaktów ze społeczeństwami bardziej złożonymi gospodarczo i politycznie.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)