ŚWIADOME ODTWARZANIE

Domaga sią świadomego odtwarzania demokratycz­nych forrn życia, które ludziom pozwalają nie zgadzać sią miądzy sobą, a które zbu­dowane są z takich cnót, zasad, postaw i wartości, jak wolność, tolerancja, rozsą­dek, sprawiedliwość, równość, brak uprzedzeń, brak dyskryminacji i ucisku. W poglądzie Gutman na reprodukcję społeczną nie ma miejsca na funkcjonalistycz- ną koncepcją narzuconej socjalizacji ani na hegemonią i nieświadome legitymizo­wanie, o czym piszą marksiści. Opowiada sią ona za świadomym i celowym odtwa­rzaniem tych cech społeczeństwa, dziąki którym lepiej bądzie sią w nim żyło. Oczywiście, jesteśmy tylko ludźmi, wiąc nie musi sią nam to udać. W podejściu in­terpretacyjnym nie ma miejsca na detenninizm.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!