ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Wręcz przeciwnie, np. .Ndendeuli zasadniczym sposobem rozwiązywa­nia pojawiających się konfliktów jest pokojowe spotkanie zwaśnionych wraz ze swymi stronni­kami i rozstrzygnięcie sporu w sposób kompro­misowy. Nie jest zatem tak, że anarchia politycz­na jest nieodmiennie związana ze stosowaniem przemocy we wzajemnych stosunkach pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi.Nie stoi to w sprzeczności z twierdze­niem, że groźba użycia siły stanowi główną sankcję dla zapłaty odszkodowania. Jest tu peł­na zgodność, ponieważ krewni mężczyzny po­mogą mu tylko wtedy, kiedy ma on słuszność.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)