ROZUMIENIE DZIEDZICZENIA

Tak rozumia­ne dziedziczenie jest związane z uprawnieniami indywidualnymi, ponieważ istnienie grupy spo­łecznej jako osoby prawnej, będącej podmiotem własności, jest niezależne od istnienia poszcze­gólnych jej członków.. W społeczeństwach najprostszych reguły dziedziczenia są bardzo słabo rozwinięte, co wią­że się z ograniczoną ilością dóbr posiadanych przez koczujących myśliwych i zbieraczy. Wię­kszość przedmiotów znajdujących się w dyspo­zycji jednostki to osobiste narzędzia pracy męż­czyzn i kobiet, do dziedziczenia których często nie przywiązuje się większego znaczenia. Wobec rozpowszechnionego przekonania, że zmarły po śmierci będzie nadal potrzebował swego ubioru, broni i siekierki, przedmioty te są często nisz­czone podczas pogrzebu, a inne rozdaje się po­między krewnych i przyjaciół bez stosowania w tym względzie jakichś bardziej szczegółowych zasad.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)