ROZPOWSZECHNIONE SPORY

Tak jak w swej pozytywnej wersji zasada wzajemności może przybrać formę wymiany dóbr ekwiwa­lentnych co do wartości, ale nie co do rodzaju, np. przekazanie kobiety w zamian za płatność ślubną wniesioną przez pana młodego, tak też w swej wersji negatywnej zasada wzajemności może przyjąć postać odszkodowania, kompensa­cji, np. przekazanie określonej ilości przedmio­tów materialnych w zamian za zabójstwo, zra­nienie itp.W literaturze rozpowszechnione są spory na temat czy tzw. krwawa zemsta jest mecha­nizmem prawnym, czy stanowi tylko wyraz do­puszczalnej w niektórych społeczeństwach sa­modzielności działania jednostek i grup.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)