RÓŻNICE SPOŁECZEŃSTW

Społeczeństwa różnią się pod względem ogólnie przyjętych wartości, które powinna respektować jednostka, jeśli chce być szanowana przez swych ziomków, a pytanie o przyczyny tych różnic ciągle jeszcze musimy pozostawić bez odpowiedzi.Problemy tzw. prawa prymitywnego nie mo­gą być analizowane w podobny sposób jak insty­tucje prawne i organizacje społeczeństw o wy­kształconym już aparacie przymusu państwo­wego. W społeczeństwach bezpaństwowych nie ma spisanych reguł postępowania, które byłyby wprowadzane w życie przez organy aparatu przymusu i wymiaru sprawiedliwości. Nie zna­czy to jednak, że nie ma tam specyficznych za­gadnień o „prawnym” charakterze i że „prawo prymitywne to po prostu sposób życia społe­czeństwa”, jak czasem się powiada.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)