RÓŻNIĄCE CECHY

Ekwiwalent w po­staci ryb w zamian za pożywienie roślinne obli­czany jest tylko w przybliżeniu: ustalonej wiel­kości pęk taro czy też przeciętnych rozmiarów koszyk taytu (małego yamu) winien być opłaco­ny wiązką ryb ważącą od 3 do 5 kg. Jednakowa wartość tych obu płatności, jak też i korzyść osiągana przynajmniej przez jedną stronę spra­wiają, że transakcja ta zbliżona jest do handlu. Jednakże zaznacza się tu bardzo silnie element zaufania, ponieważ ustalenie ekwiwalentu pozo­stawia się uznaniu odpłacającego; dalej, dar ini­cjujący, który z reguły jest zawsze składany przez mieszkańców wiosek śródlądowych, nie może być odrzucony. Wszystkie te cechy różnią ten typ wymiany od właściwego handlu.”

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)