RÓŻNE FORMY WYMIANY

Różne formy wymiany ekwiwalentnej, poja­wiające się we wszystkich społeczeństwach pry­mitywnych, zwróciły uwagę socjologów i etno­grafów. W francuskim „L’An:ne Sociologiąue” z 1923 r. ukazał się Esej o darze Marcela Maussa, praca, która do dziś nie utraciła inspirującego charakteru. Podstawowe pytanie, na które M. Mauss poszukuje odpowiedzi, to: jaka reguła prawna i jaki motyw sprawiają, że w społeczeń­stwach prymitywnych i archaicznych ofiarowa­nie i przyjęcie daru ma charakter obowiązku ciążącego na uczestniczących w całym procesie wymiany świadczeń jednostkach?Zdaniem Maussa nigdy nie istniało w dostęp­nych badaniom społeczeństwach ludzkich coś, co można nazwać gospodarką naturalną w pełni samowystarczalną.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)