ROZDZIELENIE WEDŁUG ZASAD

O    ile zasady dziedziczenia utrzymują podział społeczności lokalnej na poszczególne rodziny składowe, o tyle „świadczenia całościowe” czy też „wymiana ekwiwalentna” zapewniają cyr­kulację dóbr w obrębie szerszej zbiorowości. W klasycznym przypadku wymiana taka nie ma bezpośredniego charakteru ekonomicznego w tym sensie, że nie przynosi zysku zaangażo­wanym stronom. Jej podstawowa funkcja polega na okazaniu braku wzajemnej wrogości i na za­pewnieniu harmonii współżycia społecznego partnerów wymiany. Rozdzielone wedle zasad pokrewieństwa i je­go bliskości społeczeństwa prymitywne uzysku­ją możliwość połączenia się w jeden organizm. Transakcje ekwiwalentne pozwalają również na rozszerzenie zakresu stosunków przyjaźni i współpracy poza obręb społeczności lokalnej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)