PRZYJĘTY SYSTEM UPRAWNIEŃ

Jak przedstawia się przyjęty przez Nuerów system uprawnień w porównaniu z innymi spo­łeczeństwami przedpaństwowymi? Każde z tych społeczeństw ma swoje cechy szczególne i mo­głoby być przedmiotem odrębnych studiów po­święconych problematyce własności, dziedzicze­nia i obrotu dobrami. Na kanwie określonego systemu gospodarczego i związanych z nim sto­sunków’ społecznych ludzie dokonują klasyfika­cji poszczególnych typów przedmiotów, łącząc je w grupy różniące się pod względem wartości jaką się im w życiu prywatnym i w stosunkach społecznych przypisuje. Przedmioty tego same­go typu w jednych kulturach są traktowane marginesowo, a w innych stają się ośrodkiem skomplikowanych więzi społecznych i reguł za­chowania.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!