PROWADZENIE DO WOJNY

Jest obowiąz­kiem, którego niedopełnienie prowadzi do „pry­watnej lub publicznej wojny” pomiędzy stro­nami. Przy dokładniejszej analizie okazuje się, że między grupami taki system wymiany mniej więcej ekwiwalentnych świadczeń jest histo­rycznie wcześniejszy od innych form działania zasady wzajemności. Ten pierwotny system Mauss nazywa „świadczeniami całościowymi”. M. Mauss odwołuje się do danych zebranych przez B. Malinowskiego, który pisze: „Miesz­kańcy wiosek położonych wewnątrz lądu, gdzie jest pod dostatkiem yamu i taro, mają partne­rów w wioskach nadmorskich, zajmujących się na szeroką skalę rybołówstwem, a gdzie pro­dukcja ogrodowa jest z konieczności ograniczo­na.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)