PRAWNY CHARAKTER MAŁŻEŃSTWA

Po to, żeby związek między mężczyzną i ko­bietą miał charakter prawny, tan. żeby wiązały się z nim pewne szczególne obowiązki i upraw­nienia, jak np. roszczenie o odszkodowanie za cudzołóstwo, przynależność dzieci do rodu ich ojca itd., potrzebne jest zachowanie określonej przez tradycję formy uroczystości weselnych, a przede wszystkim przekazanie określonym osobom określonej ilości sztuk bydła. Transak­cję taką nazywa się zwykle w etnografii płat­nością ślubną, chociaż na ogół jest ona trakto­wana jako „zapłata za seksualne i prokreacyj­ne usługi kobiety tylko tam, gdzie wtargnął pieniądz i gospodarka rynkowa. Płatność ślubna jest częściej rozumiana jako dar dla powinowa­tych w zamian za wydanie przez nich kobiety za mąż, czy po prostu jako akt, który musi towa- rzyszyć zawarciu małżeństwa niezależnie od swego znaczenia gospodarczego czy społecznego.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)