PRAKTYCZNA REALIZACJA

Po drugie, praktyczna realizacja tak rozumianego prawa może być pozostawiona woli i możliwościom zainteresowanych. Efektywność prawa będzie wówczas wyznaczona przez szereg czynników natury praktycznej, takich jak od­ległość dzieląca siedziby stron, siła fizyczna czy liczebność stronników. Nie wynika stąd bynaj­mniej brak „prawa”, gdyż punktem odniesienia pozostaje nadal norma określająca czyje są racje. Porównajmy to z postępowaniem sądowym, w którym kwalifikacje wynajętych przez strony adwokatów mogą wpłynąć na treść rozstrzygnię­cia. Fakt ten nie prowadzi nas do wniosku, że nie działa litera prawa, nawet gdyby wyrok był naszym zdaniem niesprawiedliwy.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)