POŻYCZKI I DŁUGI

Z tytułu pożyczek i długów spoczywają na poszczególnych osobach zobowiązania wobec ludzi obcych — zobowią­zania, które muszą być zrealizowane w bydle. Nasuwa się podejrzenie, że opisując uprawnie­nia do dobr w tym społeczeństwie^ podobnie jak i w innych społeczeństwach przedpaństwowych bardziej odpowiednie jest posłużenie się pojęciem posiadania niż pojęciem własności Łatwiej iest nam bowiem określić stan faktyczny i od­powiedzieć na pytanie, kto jest w danym m kencie posiadaczem lub współposiadaczem po- szczególnych sztuk czy stada, niz ustalić do ko­go należy tytuł prawnej własność.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)