POŁOŻENIE OSAD

Osady zwykle położone są na wzniesieniach zapewniających bezpieczeństwo podczas powo­dzi nieuniknionych w deszczowej porze roku. Poszczególne gospodarstwa, obejmujące zwykle kilka chat zamieszkałych przez żony ojca rodzi­ny i ich potomstwo oraz jedną lub więcej obór dla bydła, znajdują się w dość dużej odległoś­ci jedno od drugiego tak, aby zaspokoić poczu­cie niezależności wysoko cenione wśród Nuerów. W miarę opadania wód bydło wychodzi coraz dalej na wypas, aż przychodzi szczyt suszy i wszystko, co żyje, przenosi się nad nie wysy­chające zbiorniki wodne, często oddalone od sta­łych domostw o kilkadziesiąt kilometrów. Są- siedzi z tej samej osady nie muszą przebywać razem podczas tej dorocznej wędrówki. Często rozdzielają się, aby móc znaleźć dogodne wa­runki dla swojego stada, a wspólny wypas może złączyć tak sąsiadów, jak i krewniaków z róż­nych osiedli.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)