POKAZANIE RÓŻNIC

Pokazawszy te różnice między marksistowskim i funkcjonałistycznym punktem widzenia, możemy zająć się pytaniem podstawowym dla interpretatywistów: Jakie są naprawdę reguły gry w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym?Wydaje się, że znowu stanęliśmy wobec potrzeby wyboru prawdziwego poglą­du na reguły gry. Jednak interpretatywiści podnosząjeszcze coś: trzeba postarać się szczegółowo wyłożyć konstytutywne reguły społeczeństwa demokratycznego i do­prowadzić do tego, żeby kolejne pokolenia przyszłych obywateli były ich nauczane świadomie i celowo. Liberalna politolog Amy Gutman przedstawia pewną wersją takiej strategii w Edukacji demokratycznej. Ocenia, że w naszym społeczeństwie demokratycznym zasadniczo „wolno nam nie zgadzać sią co do zalet wolności i moralności, sensu godnego życia, rysów charakteru moralnego [a mimo to podzie­lamy] powszechne uznanie /…/ dla odtwarzanego wspólnymi siłami naszego [otwartego] społeczeństwa”.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)