PODKREŚLENIE POKREWIEŃSTWA

W ten sposób przybysze, podkreśla­jąc związki pokrewieństwa i powinowactwa łą­czące ich z gospodarzami, uzyskują status peł­noprawnych mieszkańców osady. Zasada ta roz­ciąga się i na jaang, tzw. podbitych lub porwa­nych przedstawicieli sąsiadującego z Nuerami ludu Dinka, którzy zostają adoptowani do jed­nego z miejscowych rodów. Przyswajanie ob­cych odbywa się niejako na zasadzie wzajem­ności, gdyż członkowie rodu i gałęzi rodowych nigdy nie zbierają się wspólnie, nie żyją stale w jednym miejscu, lecz zamieszkują różne tere­ny, spośród których tylko w granicach jednej osady pełnią rolę gospodarzy. Jeśli trzymać się miejscowego podziału to na­leżałoby powiedzieć, że kraj Nuerów jest po­dzielony na szereg obszarów, z których każdy jest wspólną własnością członków określonej grupy rodowej diel. Przebywając poza granica­mi tego obszaru „synowie byków” nie są w sta­nie praktycznie korzystać ze swoich uprawnień. Nie zmienia to jednak ich statusu prawnego, który mogą realizować natychmiast po powrocie na swoją ziemię.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!