PŁATNOŚĆ ŚLUBNA

Wysokość wzorcowej płatności ślubnej zdaje się wahać w zależności od rejonu, co wynika z różnic w zamożności poszczególnych plemion. Łączna ilość bydła przekazywanego z okazji zawarcia małżeństwa powinna tam wynosić trzydzieści sztuk, z czego dwadzieścia otrzymują krewni panny młodej w linii ojcowskiej i jej matka, a dziesięć sztuk krewni w linii macierzystej. Ilość, jaka przypa­da poszczególnym osobom, nie jest jednakowa i wyraźnie przodują pod tym względem ojciec panny młodej, jego rodzony brat oraz rodzony brat matki panny młodej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że chociaż ani E. E. Evans-Pritchard, ani P.P Howell nie mówią nic o posiadaniu by­dła przez kobiety, to jednak na ogólną liczbę szesnastu uczestników podziału płatności ślub­nej jest pięć kobiet.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)