OZNAKA EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA

Pewną oznaką efektywnego posiadania danego obszaru jest wedle zwyczaju doroczna wizyta­cja. Rod utrzymuje swą własność tak dług o,do­póki przynajmniej jeden z jego członków’ męż­czyzna lub kobieta, odwiedza rodowe teryto­rium. Papuasi pamiętają o tym i celowo odwie­dzają, z regularną częstotliwością, pewne opusz­czone w toku wędrówek obszary.Obok własności rodowej obszaru oraz zbio­rowych uprawnień do użytkowania, korzystania przekazywania tego obszaru obcym w dzier­żawę które przysługują wszystkim żyjącym członkom społeczności, występuje indywidual­na i grupowa własność nieruchomości.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)