OGROMNE ZNACZENIE DLA SOCJOLOGII

Fakt ten ma ogromne znaczenie dla socjologii stosunków gospodarczych, ale utrud­nia merytoryczną analizę cech systemu praw­nego, charakterystycznych dla ogółu interesują­cych nas społeczeństw. Wydaje się jednak moż­liwe określenie pewnych cech wspólnych, o ile pogodzimy się z nieuchronną ogólnikowością sformułowań.Jeżeli w wytworzenie lub przyswojenie da­nego dobra jednostka włożyła wyłączny lub większy od innych wikład własnej pracy, to ma tym samym pierwszeństwo w zakresie upraw­nień do użytkowania lub rozporządzania danym dobrem.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)