OGRANICZENIE FUNKCJI

Nie mogąc rozkazywać, nie dysponując środkami przemocy fizycznej, „Wódz” działa dzięki nietykalności swojej oso­by i świętości swego obejścia oraz poprzez za­grożenie sankcjami nadprzyrodzonymi. Tam, gdzie przestaje działać wspólny interes opinii publicznej, dążącej do utrzymania współpracy i współżycia między zwaśnionymi stronami, tam też kończy się autorytet dziwnej postaci „Wodza w lamparciej skórze”. Autorytet ten przestaje działać w przypadku konfliktów innych niż wy­nikające z popełnionego zabójstwa. „Wódz” dzięki swojej nietykalności pomaga w pertrak­tacjach z ludźmi z innej osady. Poza tym jego funkcje ograniczają się do wykonywania obrzę­dów religijnych na rzecz społeczności i poszcze­gólnych jej członków.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)