OGRANICZENIA WŁASNOŚCI

Rzadko się jednak zdarza, żeby właściciel drzewa czy ogrodu miał wyłączność ich użytkowa­nia. Rodzeństwo może wzajemnie użytkować swoje drzewa i ogrody. Mężowie mogą korzy­stać z własności żon i odwrotnie. W niektórych rejonach jest przyjęte, że wyłączność upraw­nień do zasadzonego drzewa utrzymuje się do pierwszego owocowania. Później drzewo prze­chodzi w użytkowanie całej społeczności lub grupy krewnych. Jednostka pozostaje tytular­nym właścicielem, ale inni również mają prawo głosu przy podejmowaniu decyzji dotyczących przedmiotu własności.Ograniczenia własności, o których mówiliśmy, wynikały ze statusu jednostek. Spokrewnienie z właścicielem, pozostawanie w związkach mał­żeńskich, przynależność do tej samej społecz­ności w sposób automatyczny dają uprawnienia do użytkowania, korzystania, a często i współ­udziału w rozporządzaniu jego własnością.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)