NIEKONIECZNA KOMPENSACJA

Kompensacja nie była konieczna w przypadku zgładzenia rodh, to zna­czy tego, kto uzyskał władzę nad duchem zmar­łego dzięki odrażającym praktykom z jego zwło­kami. Zabójca czy zabójcy działali wówczas w oparciu o domniemaną zgodę reszty mieszkań­ców i w ich interesie. Byli jak gdyby wykonaw­cami niewypowiedzianego wyroku. Musieli jed­nak uważać, aby nie przelać krwi i nie uszkodzić głowy czarownika. Dopełnienie tego warunku zdejmowało z nich wszelką odpowiedzialność wobec krewnych zabitego. A brak interwencji ze strony krewnych oznaczał usunięcie czarow­nika poza nawias normalnych związków spo­łecznych.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)