NASZ SPOŁECZNY ŚWIAT

Nasz społeczny świat to nader skomplikowany „tekst”. Składa się z wielu czę­ści, każda z własnym zestawem reguł, norm, pojęć i ról, które tworzą pewną formę aktywności społecznej. Zwolennicy podejścia hennenutycznego w badaniach spo­łecznych uważają, że obowiązkiem badacza jest sporządzić dobrą interpretację działań człowieka, która opierałaby się na regułach, rolach i normach funkcjonują­cych w danej sytuacji społecznej. Zrozumienie części pomaga zrozumieć całość złożonego systemu społecznego, a zrozumienie całości ułatwia nadanie sensu czę­ściom, wzajemnemu ich powiązaniu oraz ich powiązaniu z całością. Jak mieliśmy okazję się przekonać, interpretatywiści badali szkoły właśnie jako takie złożone sy­stemy społeczne. Opisywali rządzone regułami zachowanie uczniów, nauczycieli, pracowników administracji szkolnej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)