NA ZEWNĄTRZ JEDNOSTKI

Na zewnątrz jednostki występują już jako przedstawiciele grup i jako tacy realizują zasadę symetrii wzajemnych rosz­czeń i zobowiązań. Są zatem jakby dwa typy prawa, oparte o przewagę jednej ze stron i opar­te o wzajemną równość. W pracy niniejszej omówimy przede wszyst­kim typ prawa, w którym dominują stosunki oparte o wzajemną równość. One bowiem naj­lepiej charakteryzują społeczeństwa przedpań- stwowe i tworzą ogólny ład społeczny. Typ pra­wa oparty o przewagę jednej ze stron, w miarę rozwoju struktury społeczno-politycznej, zaczy­na dominować nad całością stosunków między- grupowych i między jednostkami. Grupy uprzy­wilejowane utrwalają prawnie nierównowagę wzajemnych świadczeń, przechwytują nadwyż­kę dóbr w toku wymiany społecznej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)