MOMENT DECYDUJĄCY

  1. Engels zauważył, że „według materiali- stycznego pojmowania, momentem decydującym w historii jest w ostatniej instancji: produkcja i reprodukcja bezpośredniego życia. Ta jednak jest znowu dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, wytwarzanie środków utrzymania, środków spo­życia, odzieży, mieszkania i niezbędnych do te­go narzędzi; z drugiej strony, wytwarzanie sa­mych ludzi, rozmnażanie się gatunku. Urządze­nia społeczne, w jakich żyją ludzie danej epoki historycznej i danego kraju, są uwarunkowane przez oba rodzaje produkcji: przez stopień roz­woju pracy, z jednej strony, rodziny — z dru­giej. Im mniej rozwinięta jest jeszcze praca, im bardziej ograniczona jest ilość wytworów pra­cy, a więc i bogactwo społeczne, w tym więk­szym stopniu czynnikiem panującym w ustroju społecznym są związki rodowe.”  Słowa te mogą stanowić punkt wyjścia dla ogólnej charaktery­styki społeczeństw przedpaństwowych.
Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)