MATERIAŁ OPISOWY

Przy tym w stosunku do nie­wielu społeczeństw dysponujemy dostatecznie bogatym materiałem opisowym. Stąd też trzeba ograniczyć się do przedstawienia kilku wybra­nych społeczeństw. Jakże często bowiem opis „wymiaru sprawidliwości” czy „systemu praw­nego” sprowadza się do wyliczenia kilku czy kilkunastu zasad postępowania, ale nie wiado­mo, w jakim stopniu zasady te są rzeczywiście stosowane w życiu społecznym, a w jakim są tyl­ko wzorcem idealnym, przekazanym gwoli za­spokojenia ciekawości natarczywego badacza. Z tych względów trzeba przede wszystkim ko­rzystać z prac zawierających opisy konkretnych spraw, a więc rozwiązywania sporu czy ukara­nia winowajcy. A ilość takich prac jest nie­wielka i dotyczą one tych społeczeństw, które przynajmniej częściowo utrzymały tradycyjne formy życia zbiorowego jeszcze w okresie I woj­ny światowej, kiedy to rozpoczął się rozkwit nowoczesnych etnograficznych badań tereno­wych.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)