MAJĄC POPARCIE

Bez wątpienia słaby ma mało szans, aby mając za sobą słuszność otrzymał satysfakcję. Ale ten kto ma rację, znajdzie poparcie u swoich krew­nych. Odwołanie się do przemocy lub przeciw­stawienie się jej wymaga bezwzględnie wspar­cia krewnych i aprobaty społeczności. Można po­wiedzieć, że jeśli ktoś ma po swojej stronie słuszność, a dzięki temu poparcie krewnych chętnych do użycia siły, wówczas ma wszelkie szanse uzyskania tego, co mu się należy, o ile strony żyją w niewielkiej odległości od siebie.’ Opis Evansa-Pritcharda pozwala na wyciąg­nięcie dwóch wniosków. Po pierwsze, brak wła­dzy nie oznacza braku istnienia uznawanych po­wszechnie, w danym społeczeństwie, przekonań na temat słuszności i niesłuszności danych rosz­czeń, oraz” nie oznacza braku systemu prawa, rozumianego jako uznawany społecznie zespół uprawnień i powinności jednostek i grup spo­łecznych.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)