KSZTAŁT STOSUNKÓW

Po­dobnie kształtują się stosunki w przypadku własności ziemi. Na obszarze należącym do da­nej osady każdy z mieszkańców ma prawo do wypasu bydła, założenia uprawy prosa, połowu ryb czy polowania. Czasem przy tej okazji wcho­dzi się na teren obcy, ale jego właściciele zaw­sze mogą odmówić prawa użytkowania. Dotyczy to nie tylko obszaru należącego do osady, ale również i wyższych jednostek organizacyjnych, gdyż często podejmowane są wspólne czynności gospodarcze przez ludzi z różnych jednostek składowych niższego rzędu.Układ segmentarny znajduje wyraz również w hierarchii rodów, bowiem do jednego z nich, poprzez swego ojca, należy każdy Nuer. Ród obejmuje wszystkie osoby, które wywodzą się w linii ojcowskiej od wspólnego przodka płci męskiej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)