KRYTYKA PODEJŚCIA

Kiedy prezentuje sią podejście interpretacyjne nie tylko jako sposób na rozjaśnie­nie określonych kwestii, ale jako lepszą metodą poznania zagadnień społecznych i pe­dagogicznych, rodzą sią nowe wątpliwości. Interpretatywizm przedstawiany bywa cząsto jako przeciwwaga dla charakteryzującego niektóre postacie funkcjonalizmu i marksizmu modelu nazywanego mechanicystycznym i deterministycznym. Bierze się to stąd, że zamiast ujmować życie społeczne wyłącznie w kategoriach przyczyny i skutku, interpretatywizm powierza główną rolą indywidualnym pobudkom i regu­łom kulturowym. Nie szuka uniwersalnych praw, które miałyby obejmować wszyst­kie formy życia społecznego. Wybija za to na pierwszy plan zachowanie rządzone re­gułami, zakres indywidualnej autonomii, wyjątkowość sytuacji. Nie domaga sią weryfikowania interpretacji według jej zgodności z „obiektywnym” światem, ale podkreśla doniosłość wewnętrznego zrozumienia i weryfikowania interpretacji – w jej własnym kontekście. Różnice te znajdują odzwierciedlenie w debacie przeciw­stawiającej pedagogiczne badania ilościowe badaniom jakościowym.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)