KREWNI ZABITEGO

Poza nią krewni zabitego czyhają z bronią w ręku na życie nieostrożnego pokutnika czy je­go najbliższej rodziny i kuaar kwac nie może im tego zabronić. W swojej społeczności jest on członkiem rodu, który przybył tu później od ro­du założycieli. Za swoje usługi „Wódz w lam­parciej skórze” pobiera opłaty, czy to gdy zapo­biegnie krwawej zemście, czy gdy pomoże roz­wiązać spór innego typu.Wreszcie ze zbiorową reakcją spotykamy się wtedy, gdy zdarzenie zostało wywołane przez czarownika. Tych, którzy czynią szkody innym, a nawet doprowadzają do ich śmierci nie poprzez użycie broni, ale za pośrednictwem swoich ma­gicznych umiejętności, przy czym czynią to czę­sto bez uzasadnionego powodu, Nuerowie nazy­wają peth. Zabicie peth łączyło się z niewielką kompensacją w wysokości 6 sztuk bydła na rzecz krewnych czarownika.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)