KONFLIKTY MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Pierwszym jest ten frag­ment praw podmiotowych, który związany jest z różnymi uprawnieniami i obowiązkami doty­czącymi dóbr, jakimi posługują się w swym ży­ciu jednostki i grupy społeczne. Jest to przede wszystkim problematyka własności dóbr i jej przekazywanie w czasie i przestrzeni społecznej poprzez dziedziczenie, wymianę czy dary. Omó­wienie problematyki własności wynika z potrze­by ukazania złożoności związków społecznych, jakie spotykamy w społeczeństwach przedpań­stwowych.Następnie przejdziemy do problemu organiza­cji środków zabezpieczających korzystanie z uprawnień i wykonywanie obowiązków w tych społeczeństwach. Rozwiązywanie konfliktów po­między jednostkami i grupami oraz zalążkowe elementy prawa publicznego w warunkach bra­ku wykształconego aparatu władzy centralnej —oto główny przedmiot naszych zainteresowań. Jeśli istnieje poczucie uprawnień i obowiązków, to jak są one realizowane?

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)