KOLEJNOŚĆ MECHANIZMÓW

Kolejność, w jakiej przedstawiliśmy trzy me­chanizmy ochrony i wdrażania prawa —- rozu­mianego jako zespół uprawnień i obowiązków odpowiada ich faktycznemu znaczeniu w ży­ciu społecznym Nuerów. Najważniejszy środek to samopomoc prawna wykonywana przez ro­dzinę zainteresowanego (w przypadku konfliktu jednostki „z inną rodziną) lub społeczność danej osady przeciwko innym osadom, wreszcie przez całe plemię przeciwko innemu plemieniu. Inny środek to interwencja kapłana, działającego na rzecz ładu społecznego, poprzez odwołanie się do środków nadprzyrodzonych, takich jak klątwa, groźba klęsk żywiołowych itp. Dalszy środek, to zbiorowe reakcje społeczności wyrażane w formie zgody na zabójstwo czarownika przy równoczesnym wyjęciu go spod ochrony praw­nej, jaka w postaci prawa do krwawej zemsty i prawa do kompensacji przysługuje rodzinie krewnym zabitego.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)